2D Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel 2D Motion
Omtale Virtual Laboratory on 2D Motion
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Acceleration, Motion, Position, Velocity
Simuleringar Motion in 2D


Forfattarar Patrick Foley
Skule / Organisasjon Little Rock Central High School
Lasta opp 20.09.12
Oppdatert 20.09.12