Molecular Geometry and Polarity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Molecular Geometry and Polarity
Omtale This activity combines two simulations (molecular shapes and molecular polarity) to guide the students from drawing Lewis structures to VSEPR-predicted geometries to predicting a molecule's polarity.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab, Lekser
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Lewis Structure, Polarity, VSEPR
Simuleringar Molekylpolaritet, Molecule Shapes


Forfattarar Ted Clark
Skule / Organisasjon The Ohio State University, Department of Chemistry and Biochemistry
Lasta opp 14.07.12
Oppdatert 14.07.12