Atomic Models and Spectroscopes


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Atomic Models and Spectroscopes
Omtale This activity pairs an in-lab computer investigation of models of the hydrogen atom with the experimental determination of the emission spectrum of hydrogen and helium by using spectroscopes and discharge lamps.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab, Omgrepsspørsmål
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Spectroscopy, emission, hydrogen atom, spectroscope
Simuleringar Models of the Hydrogen Atom


Forfattarar Ted Clark
Skule / Organisasjon The Ohio State University, Department of Chemistry and Biochemistry
Lasta opp 14.07.12
Oppdatert 16.07.12