Fraction Matcher Game A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Fraction Matcher Game
Omtale Use the game to help students will be able to •Find matching fractions using numbers and pictures •Make the same fractions using different numbers •Match fractions in different picture patterns •Compare fractions using numbers and patterns
Emne Matematikk
Nivå Barneskule, Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord fraction, phet
Simuleringar Fraction Matcher (HTML5), Fraction Matcher


Forfattarar Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 02.07.12
Oppdatert 27.05.15