Study Guide for lac Operon Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Study Guide for lac Operon Simulation
Omtale
Emne Biologi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord lac Operon gene
Simuleringar Gene Machine: The Lac Operon


Forfattarar Daryle LaFleur
E-post for kontakt dlafleur@epsne.org
Skule / Organisasjon Elkhorn High School
Lasta opp 04.06.12
Oppdatert 04.06.12