Wave Refraction and Reflection


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Refraction and Reflection
Omtale Investigate wave properties. Includes changes in waves at boundaries. Properties of reflection and refraction.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord reflection, refraction, wave properties
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Christine Deyo
Skule / Organisasjon Rochester Adams High School
Lasta opp 29.05.12
Oppdatert 29.05.12