Refraction Investigation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Refraction Investigation
Omtale Open ended, inquiry based refraction investigation for Honors Physical Science students. Covers concepts of refraction, index of refraction, and critical angle. Does not go into the math of Snell's Law
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord bending light, critical angle, refraction
Simuleringar Bending Light


Forfattarar John Macuk
Skule / Organisasjon Arlington HS
Lasta opp 07.05.12
Oppdatert 07.05.12