Electrostatics Plotting


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Electrostatics Plotting
Omtale Plotting Voltage and Electric Field in order to find relationships with position.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Electric Field, Electrostatics, Plotting, Voltage
Simuleringar Charges and Fields


Forfattarar Patrick Foley
Skule / Organisasjon Little Rock Central High School
Lasta opp 16.04.12
Oppdatert 16.04.12