Eating and Exercise Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Eating and Exercise Clicker Questions
Omtale These are some questions that could be used with the activity by Wendy Adams: https://phet.colorado.edu/en/contributions/view/3325
Emne Biologi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Omgrepsspørsmål
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord diet, heart, phet, weight
Simuleringar Eating & Exercise


Forfattarar Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 10.04.12
Oppdatert 10.04.12