Rules for Forces A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Rules for Forces
Omtale
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord Force, Friction, acceleration, applied force, direction, forces, net force, normal, weight
Simuleringar Forces and Motion


Forfattarar jim cibulka
Skule / Organisasjon kirkwood high school
Lasta opp 07.03.12
Oppdatert 07.03.12