Finding Properties of Energy (via the skate park) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Finding Properties of Energy (via the skate park)
Omtale Simulated lab / activity to determine the properties of energy as well as pie graphs.
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord chart, charts, conservation, conservation, energy, gently guided, graph, gravitational, kinetic, pie, potential, system, thermal
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar jim cibulka
Skule / Organisasjon kirkwood high school
Lasta opp 02.03.12
Oppdatert 02.03.12