Introduction to Energy Model


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Introduction to Energy Model
Omtale I use this lab to introduce my students to the Energy Model from the Modeling Physics philosophies. They teach themselves about energy pie charts, energy bar diagrams, and conservation of energy.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord dissipated energy, energy bar diagrams, energy pie charts, gravitational potential energy, kinetic energy, thermal energy
Simuleringar Energy Skate Park: Basics


Forfattarar Greg Schade
Skule / Organisasjon Parkway West HS
Lasta opp 21.02.12
Oppdatert 21.02.12