Gas Properties Gas Laws Quantitative A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Gas Properties Gas Laws Quantitative
Omtale This is an inquiry lab that asks students to design experiments and derive relationships for Gas Laws. Learning Goals: •Design experiments to measure the relationships between pressure, volume, and temperature. •Create graphs based on predictions and observations. •Make qualitative statements about the relationships between pressure, volume and temperature using molecular models.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord avogadro, boyle, charles, inquiry, phet, pressure, volume
Simuleringar Gas Properties (HTML5), Gas Properties


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 23.01.12
Oppdatert 13.08.19