States of Matter Basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter Basics
Omtale This activity is inquiry based for students who already have an introduction to the Kinetic Molecular Theory. My students have already done a KMT activity the year before (http://phet.colorado.edu/en/contributions/view/2816).
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord kinetic, matter, particle model, phet, polar, van der waal
Simuleringar Aggregattilstandar (HTML5), States of Matter: Basics


Forfattarar Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 16.01.12
Oppdatert 28.12.16