Math in Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Math in Motion
Omtale Write equations of parabolas. The related task worksheet encourages the students to use the simulation to solve real-life problems.
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Quadratics
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Sam Jones
Skule / Organisasjon NHPS
Lasta opp 22.12.11
Oppdatert 03.01.12