Intro to Energy Conservation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Intro to Energy Conservation
Omtale This is a lecture demonstration to introduce conservation of energy, energy-position graphs, and energy bar graphs.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord energy, gravitational potential, kinetic
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar Bob Schaefer
Skule / Organisasjon Coram Deo Academy
Lasta opp 07.12.11
Oppdatert 07.12.11