Science Teacher


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Science Teacher
Omtale
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord action potential; membrane potential; equilibrium potential
Simuleringar Neuron


Forfattarar Hwa Tsu
Skule / Organisasjon North Central High School
Lasta opp 17.10.11
Oppdatert 17.10.11