Series Circuits Electrical Relationships


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Series Circuits Electrical Relationships
Omtale Students will build circuits to match the diagram to determine the relationship between voltage, current, and resistance in a series circuit.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Ohm's law, current, resistance, series circuit, voltage
Simuleringar Krinsbyggjaren (kun likestraum)


Forfattarar Bill Braun
Skule / Organisasjon Winona Senior High School
Lasta opp 08.09.11
Oppdatert 08.09.11