Properties of a wave A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Properties of a wave
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency, wavelength
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Jackie Esler
Skule / Organisasjon Boulder Valley School District
Lasta opp 25.07.11
Oppdatert 25.07.11