Bending Light -Refraction and Reflections A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Bending Light -Refraction and Reflections
Omtale This includes both a pre-lab homework and a lab that could be used in a recitation.
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab, Lekser
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord prism, refraction
Simuleringar Bending Light


Forfattarar Danny Rehn
Skule / Organisasjon CU Boulder
Lasta opp 16.07.11
Oppdatert 18.07.11