Exploring Changes in States of Matter A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Changes in States of Matter
Omtale Physical Science Properties of Matter
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord molecular view of matter, phase change
Simuleringar States of Matter


Forfattarar Jackie Esler
E-post for kontakt jacqueline.esler@bvsd.org
Skule / Organisasjon Boulder Valley School District
Lasta opp 06.07.11
Oppdatert 30.10.11