Buoyancy: How Does Buoyant Force Act on Objects in a Fluid? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Buoyancy: How Does Buoyant Force Act on Objects in a Fluid?
Omtale This is just a first draft of the lesson and activity.
Emne Fysikk, Geofag, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord buoyancy, density, displacement, mass, phet, volume
Simuleringar Buoyancy


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 25.04.11
Oppdatert 05.07.13