Projectile Motion Homework


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion Homework
Omtale Using the sim is only part of this assignment.
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Air resistance, Projectile Motion, Quadratic Drag
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Danny Rehn
Skule / Organisasjon CU Boulder
Lasta opp 22.03.11
Oppdatert 16.07.11