The Covalent Bond Between Two Atoms


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel The Covalent Bond Between Two Atoms
Omtale This homework assignment develops the concept of covalent bonding and employs the atomic interaction simulation to model a single, double, and triple bond, and the non-bonding interactions between the noble gases.
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord bond energy, bond length, covalent bond
Simuleringar Atomic Interactions


Forfattarar Roberto Marrero
Skule / Organisasjon Brentwood High School, Williamson Co, TN
Lasta opp 09.03.11
Oppdatert 30.06.11