Atom Builder


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Atom Builder
Omtale Basics on atoms, ions, and isotopes. I use this with my 9th grade physical science students.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord atom, ion, isotope
Simuleringar Build an Atom


Forfattarar Sarah Stanhope
Skule / Organisasjon Easley High School
Lasta opp 27.01.11
Oppdatert 27.01.11