Universal Gravitation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Universal Gravitation
Omtale
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Angular Momentum, Escape Speed, Keppler's third Law, Moment of Inertia, Universal gravitation
Simuleringar Gravity Force Lab, Lunar Lander, My Solar System


Forfattarar Sarah Stanhope
Skule / Organisasjon Easley High School
Lasta opp 27.01.11
Oppdatert 27.01.11