Work - Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Work - Energy
Omtale
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Kinetic, Potential, Work
Simuleringar The Ramp


Forfattarar Sarah Stanhope
Skule / Organisasjon Easley High School
Lasta opp 27.01.11
Oppdatert 27.01.11