Buoyancy and Density


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Buoyancy and Density
Omtale A lab activity looking at the relationships associated with Archimedes' Principle, namely buoyancy, buoyant force and density.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord archimedes principle, buoyancy, buoyant force
Simuleringar Buoyancy


Forfattarar Jared Schmidt
Skule / Organisasjon Lincoln Park Performing Arts Charter School
Lasta opp 03.01.11
Oppdatert 19.05.15