Applications of Sinusoidal Functions


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Applications of Sinusoidal Functions
Omtale
Emne Matematikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord periodic motion, sinusoidal function
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Andrzej Sokolowski
Skule / Organisasjon Magnolia West High School
Lasta opp 29.12.10
Oppdatert 29.12.10