Nuclear Fission Inquiry A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Nuclear Fission Inquiry
Omtale
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord chain reaction, nuclear, nuclear bomb, nuclear fission
Simuleringar Fisjon


Forfattarar Stephanie Chasteen
E-post for kontakt stephanie.chasteen@Colorado.EDU
Skule / Organisasjon Science Education Initiative
Lasta opp 16.12.10
Oppdatert 16.12.10