Ramp lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Ramp lab
Omtale This introduces students to the concepts of forces on a ramp.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Omgrepsspørsmål
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Ramp Concepts
Simuleringar Ramp: Forces and Motion


Forfattarar Nathan Upchurch
Skule / Organisasjon Texas High School
Lasta opp 10.11.10
Oppdatert 22.12.10