Spring to Another World


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Spring to Another World
Omtale Use "Masses and Springs" to determine force constants, a mass value, and the gravitational acceleration of an unknown planet. Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Spring to Another World Answer Key" to dean@phyz.org.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Conceptual Physics Tech Lab, Hooke's law, Phyz, spring-mass oscillator
Simuleringar Lodd og fjører


Forfattarar Dean Baird, Paul G. Hewitt
E-post for kontakt dean@phyz.org
Skule / Organisasjon Rio Americano High School
Lasta opp 09.11.10
Oppdatert 19.10.14