Strong and Weak Acids A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Strong and Weak Acids
Omtale This activity was used in a one-hour recitation at the University of Colorado in General Chemistry.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser, Omgrepsspørsmål
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Acid, Concentration, Dilution, Dissociation, Equilibrium, Solution, Strength, Strong, Water, Weak, pH
Simuleringar Syre-Bare-løysingar (HTML5), Acid-Base Solutions


Forfattarar Kelly Lancaster, Laurie Langdon
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 04.11.10
Oppdatert 26.05.15