Line of best fit activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Line of best fit activity
Omtale This activity is designed to introduce students to the concept of "line of best fit" and determining the difference between linear data and quadratic data.
Emne Matematikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord Curve Fitting, Line of Best Fit
Simuleringar Kurvetilpassing


Forfattarar Dave Dalton
Skule / Organisasjon none currently
Lasta opp 30.10.10
Oppdatert 30.10.10