Momentum Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Momentum Lab
Omtale I wrote this lab to help my freshman physics class investigate the law of conservation of momentum in 1-dimensional collisions before we discussed it in class.
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord conservation, inquiry, momentum
Simuleringar Collision Lab


Forfattarar Stephanie Givinsky
Skule / Organisasjon Lakeview High School
Lasta opp 28.10.10
Oppdatert 31.10.10