Thermal Expansion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Thermal Expansion
Omtale These are the one word question. Which clear your concept and your learning.
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Calorimetry, expansion, heat, temperature
Simuleringar States of Matter


Forfattarar Pravesh Rohilla
Skule / Organisasjon The Pioneer Academy
Lasta opp 26.10.10
Oppdatert 19.05.15