Density and Buoyancy A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Density and Buoyancy
Omtale Activity for exploring density of various objects.
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Buoyancy, Density, Mass, Volume
Simuleringar Density


Forfattarar Milton Johnson
E-post for kontakt smhsfyzix@yahoo.com
Skule / Organisasjon Bioscience High School
Lasta opp 05.10.10
Oppdatert 18.10.10