Density and Buoyancy A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Density and Buoyancy
Omtale Activity for exploring density of various objects.
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Buoyancy, Density, Mass, Volume
Simuleringar Density


Forfattarar Milton Johnson
Skule / Organisasjon Bioscience High School
Lasta opp 05.10.10
Oppdatert 18.10.10