Phet Solar System Simulation Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Phet Solar System Simulation Lab
Omtale based on old Gravitation Limited activity from Dan Burns. Error in file submitted earlier. This one should be good
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Universal Gravitiation
Simuleringar My Solar System


Forfattarar Pauline Seales
Skule / Organisasjon Pacific Collegiate Scholl
Lasta opp 24.08.10
Oppdatert 19.05.15