Instructor


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Instructor
Omtale Used with all units that contain atomic theory or properties of radiation.
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord alpha decay, beta decay, fission
Simuleringar Alfanedbryting, Betanedbryting, Fisjon


Forfattarar Clarence Canty
Skule / Organisasjon Southwest High School
Lasta opp 19.08.10
Oppdatert 19.08.10