D.C Circuit Simulation 2 - Series and Parallel


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel D.C Circuit Simulation 2 - Series and Parallel
Omtale for 9th grade Conceptual Physics. In conjunction with hands-on labs has greatly improved student understanding of series and parallel circuits
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Equivalent resistance, Parallel, Series
Simuleringar Krinsbyggjaren (kun likestraum)


Forfattarar Pauline Seales
Skule / Organisasjon Pacific Collegiate Scholl
Lasta opp 31.07.10
Oppdatert 02.08.10