Electrostatics Simulation lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Electrostatics Simulation lab
Omtale for 9th grade Cpnceptual Physics
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Inverse Square law, electric field diagrams
Simuleringar Charges and Fields, Electric Field Hockey


Forfattarar Pauline Seales
Skule / Organisasjon Pacific Collegiate Scholl
Lasta opp 31.07.10
Oppdatert 02.08.10