Introduction to Magnetic Fields (bar magnets and electromagnets) - Inquiry Based A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Introduction to Magnetic Fields (bar magnets and electromagnets) - Inquiry Based
Omtale The lab guides students through the use of the simulations tools. The students then design experiments to determine the direction and strength of magnetic fields.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord bar, electromagnet, magnet, magnetic field
Simuleringar Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattarar Josie Herman
Skule / Organisasjon Brentwood College School
Lasta opp 19.03.10
Oppdatert 21.03.10