Phet Simulering For waves - in Norwegian


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Phet Simulering For waves - in Norwegian
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk Norwegian Bokmål
Nøkkelord Wave speed, interference, reflection
Simuleringar Sound


Forfattarar Todd Nore
Skule / Organisasjon Lillestrom vg skole
Lasta opp 19.03.10
Oppdatert 08.11.10