Energy, Forces, and Motion basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy, Forces, and Motion basics
Omtale This uses a Half-pipe context to relate what students see in the winter games to skate boarding.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord energy, forces, motion
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar Kristi Goodwin
Skule / Organisasjon C.W. Davis Middle School
Lasta opp 17.02.10
Oppdatert 21.02.10