Radio active Dating Game for Earth science


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Radio active Dating Game for Earth science
Omtale This activity is for freshmen Earth science students who are non college bound. Students should finish in one class period but can also finish at home.
Emne Geofag
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Half life, Radioactive dating
Simuleringar Spel om radioaktiv tidfesting


Forfattarar Heather Cox
Skule / Organisasjon Fisher High School
Lasta opp 26.01.10
Oppdatert 26.01.10