Gravity and Planetary Orbits Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Gravity and Planetary Orbits Lab
Omtale A virtual lab activity to help students gain an intuitive understanding for how planetary orbits are affected by orbital velocity and the presence of other gravity-producing objects besides the sun.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Ellipse, Energy, Gravity, Momentum, Orbits
Simuleringar My Solar System


Forfattarar Patrick Harmon
Skule / Organisasjon Country Day School
Lasta opp 22.04.10
Oppdatert 22.04.10