Application of The First Law of Thermodynamics


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Application of The First Law of Thermodynamics
Omtale This quantitative activity focuses on relationships between internal Energy work, and heat.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Omgrepsspørsmål
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Internal energy, efficiency, heat, work
Simuleringar Gas Properties


Forfattarar Andrzej Sokolowski
Skule / Organisasjon Magnolia West High School
Lasta opp 18.01.10
Oppdatert 24.01.10