Circuit design challenge A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Circuit design challenge
Omtale Students will compete with each other to design increasing complex circuits.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Anna, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord DC, challenge, circuit, contest, design, extra credit, multi level
Simuleringar Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab, Krinsbyggjaren (kun likestraum), Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab


Forfattarar Philip Kukulski
Skule / Organisasjon Advanced Technology Academy
Lasta opp 13.12.09
Oppdatert 29.06.10