Demonstrating the principle of phase plugs used in loudspeakers by Wave Interference


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Demonstrating the principle of phase plugs used in loudspeakers by Wave Interference
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Anna
Type Demonstrasjon
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord acoustics, loudspeakers, phase plug, speakers
Simuleringar Wave Interference


Forfattarar Csaba Horvath
Skule / Organisasjon freelance
Lasta opp 31.01.10
Oppdatert 07.02.10