Determination of Gravitational Acceleration


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Determination of Gravitational Acceleration
Omtale Determination of the gravitational acceleration of planets and the Moon based on the period of a pendulum
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord gravity, pendulum, period
Simuleringar Pendulum Lab


Forfattarar Roberto Marrero
Skule / Organisasjon Brentwood High School, Williamson Co, TN
Lasta opp 11.10.09
Oppdatert 11.10.09